Sbírka Muzea romské kultury. Fond plakátu a pozvánek.

TiskEmail
Sbírka Muzea romské kultury.
Fond plakátu a pozvánek (přírůstky 1991-2012).

Irena Pavelková
230 stran
Sb__rka_Muzea_ro_54e47cfc40049.jpgSb__rka_Muzea_ro_54e47cfc40049.jpg
Popis

Sbírka Muzea romské kultury: Fond plakátu a pozvánek. (přírůstky 1991-2012).

Irena Pavelková
230 stran

 

Collections of the Muzeum of Romani Culture: Fundo of Poster and Invitations. (acquisitions 1991-2012)

Irena Pavelková
230 pages

 

V sbírkách Muzea romské kultury se nachází také kolekce plakátů, letáků, pozvánek a kalendářů – v níž je shromážděno přes 1000 jednotlivin. Katalog seznamuje se základními informacemi o sbírkovém fondu a jeho postupného budování a prezentaci, v detailu přibližuje některé vzácné exempláře a také výstavy, na kterých byly tyto sbírkové předměty prezentovány. Kniha má 230 plnobarevných stran. Všechny výkladové texty jsou přeloženy do angličtiny.

The Catalogue presents the Fund of Poster and Invitation collected in Muzeum of Romani Culture (Brno). On 230 full colour pages are presented over 1000 items of posters, invitations, calendars, leafs etc. With complete English translation.