Muzeum romské kultury, Brno - bulletin 2014/XXIII

TiskEmail
Bulletin Muzea romské kultury, s.p.o., odborný romistický časopis, č. 23/2014
Popis

Na začátku roku 2016 vyšel Bulletin Muzea romské kultury poprvé jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Recenzovaná část Bulletinu přináší příspěvek uznávaného ruského etnografa Nikolaje Bessonova s názvem Cikánský oděv v ruském impériu a SSSR a dále text Usazení kočovníků nebo řešení „cikánské otázky“? Kočovníci na Hodonínsku a provádění opatření podle zákona č. 74/1958 Sb. od historika Dušana Slačky.

V nerecenzované části jsou další příspěvky, mezi nimiž najdeme např. text Data z kalendária Rudolfa Daniela historika Ctibora Nečase a text Zobrazení Romů ve fotografii v Československu v 50. letech 20. století ve sbírkách Muzea romské kultury kurátorky MRK Lenky Grossmannové.

Závěr Bulletinu MRK pak přináší jistý vhled do činnosti muzea za rok 2014, ovšem v tištěné verzi časopisu jen ve zkrácené podobě. Do časopisu je vloženo CD s kompletním obsahem výroční zprávy včetně bohatého fotografického materiálu a všech příloh.